0 items – 0.00

Otlichnik sozsorevnovanija ribnoy promishlennosty USSR

Dimensions 0.0 × 0.0 × 0.0 cm
SKU: 463800 Category:

“Excellent socialist emulation of fishing industry” (metal, enamel)